Klub pro českou heraldiku a genealogii

Základní informace o heraldice a genealogii, zajímavé články a odpovědí na nejčastěji kladené dotazy.

Klub byl založen roku 1968 jako heraldická sekce při Muzeu zlata v Jílovém u Prahy. Od samého počátku Klub vydával časopis a každoročně pořádal heraldické výstavy v Jílovském muzeu.  V období vrcholící normalizace byla Klubu přerušena činnost. Nalezl však útočiště dokonce u Svazarmu a pak v závodním klubu Tesla ROH na Vinohradech. Teprve v roce 1990 se mu dostalo samostatné existence. Časopis však byl vydáván pravidelně a v roce 2007 završil 40. ročníků. Klub vydával nepravidelně klubová "minucí" s různou tématikou (např. Zavraždění Valdštejna, Bitva u Slavkova, Skotská a Irská emigrace u nás a pod. ). Jako separát vydal několik monografií. Například o Valdštejnech, Slavatovských palatinátech, Řádu zlatého rouna, Pernštejnech a v poslední době o rytířských řádech johanitů a německých rytířů. V roce 1998 se Klub rozhodl rozšířit nabídku dostupné heraldické a genealogické literatury o chybějící stěžejní díla a vydal ve vlastním nákladu několik reprintů.

Od roku 2008 vydává Klub další periodikum s názvem "Heraldické noviny". Jedná se o elektronické periodikum šířené prostřednictvím internetových stránek Klubu ve formátu PDF. Pro toto periodikum vlastní Klub internetovou adresu www.heraldickenoviny.cz.

Klub se podílel na pořádání akcí pro heraldicko genealogickou obec badatelů. Z těch posledních je možné jmenovat výstavu Erby 2005 pořádanou v roce 2005.

Od roku 1999 provozuje Klub internetové stránky a poskytuje členům i nečlenům informace prostřednictvím e-mailu.

Podrobně je historie Klubu popsána v článku Františka Skřivánka "Čtyřicet let Heraldiky a Genealogie", který byl zveřejněn v čísle GaH 1-2/2007 ke čtyřicátému výročí existence Klubu.

www.heraldica.cz

Copyright © 2024 ALTAMENTE, s.r.o. 
design by 
Greatex
chevron-leftchevron-right